Uroczyste podsumowanie projektu

Nasz dwuletni projekt „Praktyka czyni mistrza” dobiega końca. Podsumowując, dwie grupy uczniów odbyły cztery tygodnie praktyk zawodowych w Hiszpanii. Przygotowując się do wyjazdu, każdy uczestnik odbył cykl spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz uczestniczył w kursie angielskiego i hiszpańskiego. Będąc już na miejscu poznawali nową kulturę i obyczaje, nadal…

Warsztaty regionalne programu Erasmus+

Pani Barbara Mazur brała udział w regionalnych warsztatach programu Erasmus+.  Dowiedziała się tam wielu cennych szczegółów, które pomogą w zakończeniu tego projektu i realizacji następnego. Jednocześnie udzieliła ona wywiadu dla Radia Wrocław, dzieląc się swoim doświadczeniem i promując rezultaty projektu.  Informacja zamieszczona jest na stronie radia, kliknij TUTAJ.

Wręczenie Europassów Mobilności

Druga 16-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych uczestniczyła w spotkaniu Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, na którym obecni byli: Dyrektor Departamentu Edukacji Rynku Pracy- Zbigniew Kubalańca, Radny Województwa Opolskiego- Hubert Kołodziej oraz Marszałek Województwa Opolskiego. Podczas spotkania nastąpiła ceremonia wręczenia Europassów Mobilności, które są dokumentem nabycia kompetencji i doświadczenia zawodowego…