Etyka doradcy zawodowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 stycznia 2009 00:00

Proces poradniczy tworzy swoistą przestrzeń etyczną, w której zasady etyczne i wartości moralne stanowią podstawę właściwego kontaktu doradczego. Kontekst etycznego doradzania przejawia się zatem w zachowywaniu następujących zasad:

  • Naczelną wartością doradcy zawodowego jest dobro drugiego człowieka.
  • Doradca respektuje wartości takie, jak: godność drugiego człowieka, podmiotowość, autonomię oraz prawo do nieskrępowanego rozwoju.
  • Doradca uznaje prawo drugiego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania wyborów, jak również prawo do intymności - w imię tych zasad doradca powstrzymuje się od narzucania klientowi własnych poglądów, stylu życia, celów czy zwierzeń.
  • Doradca w kontaktach międzyludzkich nie krytykuje, nie potępia i nie poucza - zamiast tego próbuje zrozumieć, szczerze i uczciwie wyraża swoje uznanie, wzbudza u klientów szczere chęci do współdziałania i wspólnego rozwiązywania problemów.
  • Udzielając porad, unika wszelkich form dyskryminacji - ze względu na płeć, rasę, narodowość, wykształcenie, status, poglądy religijne.
  • Doradca dba o własny rozwój zawodowy.
  • Doradca jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu, dlatego, dlatego wypadku, gdy nie jest w stanie udzielić adekwatnej pomocy, kieruje klienta do właściwego specjalisty.
  • Doradca powinien kontrolować proces doradczy, aby nie doprowadzić do przeistoczenia go w terapię.
  • Obowiązkiem doradcy zawodowego jest przestrzeganie tajemnicy zawodowej - wszelkie informacje uzyskane od klienta są poufne, a ich ujawnienie może nastąpić jedynie za jego osobistą zgodą lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa cywilnego; gdy zachodzi obawa, że zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób.


Źródło: poradnictwo w sieci - www.doradca-zawodowy.pl

 
© 2017
/tr/tr