Entrepreneurial Learning in Europe

Kształtujemy postawy przedsiębiorcze

Ponieważ przedsiębiorczość jest często związana z uczniami szkół średnich, absolwentami lub bezrobotnymi młodymi dorosłymi, chcielibyśmy poprzez ten projekt, aby dotrzeć do młodszej grupy w celu ukształtowania postaw przedsiębiorczych. W tym celu kluczowa będzie koncentracja na pracy zespołowej uczniów i nawiązywaniu kontaktów między nauczycielami, szkoleniach eksperymentalnych, a także zajęciach kulturalnych i…

Regionalna e-konferencja „Odkryj swój talent”

Podczas regionalnej „e-konferencji dotyczącej umiejętności zawodowych zdobytych w ramach realizacji projektów unijnych i nie tylko…” organizowanej przez Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju systemu Edukacji, jedną z prelegentek była pani Barbara Mazur-Stefaniszyn. Jako wieloletnia koordynatorka międzynarodowych projektów podzieliła się swoja…