Rekrutacja

Nabór do szkoły 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje…

Zasady i kryteria rekrutacji 2021/2022

Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20, tel. (77)418 11 04 w roku szkolnym 2021/2022 W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzyć następujące oddziały: II Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) 1a LO klasa mundurowa policyjna i wojskowa z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o…

Elektroniczny nabór do szkoły

SCHEMAT LOGOWANIA DO ZSL-T W KLUCZBORKU Jeśli chcesz być uczniem Technikum Nr 1 lub II Liceum Ogólnokształcącego (przy ulicy Sienkiewicza), to w każdej preferencji wybierz oddziały Technikum Nr 1 lub II LO Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego przeprowadzany jest przy użyciu systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji „Nabór Optivum” firmy VULCAN.…