Rekrutacja

Zasady i kryteria rekrutacji 2019/2020

Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku Sienkiewicza 20, tel. (77)418 11 04 w roku szkolnym 2019/2020   W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzyć następujące oddziały: II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie i 4-letnie) 1a LO 4-letnie (klasa mundurowa policyjna i wojskowa) z rozszerzonym programem nauczania geografii,…

Elektroniczny nabór do szkoły

SCHEMAT LOGOWANIA DO ZSL-T W KLUCZBORKU Jeśli chcesz być uczniem II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 1 (przy ulicy Sienkiewicza), to w każdej preferencji wybierz oddziały II LO lub Technikum Nr 1 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego przeprowadzany jest przy użyciu systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji ?Nabór Optivum? firmy VULCAN.…

Planowane kierunki 2018/2019

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i języka obcego – klasa biologiczno-chemiczna Język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki. Drugi język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski. Utworzenie grupy z danego języka zależy od liczby chętnych.…

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019

1. Kandydat wprowadza dane do systemu informatycznego na stronie internetowej http://opolskie.edu.com.pl. a następnie składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji 28 maja ? 22 czerwca 2018 r. 2. Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie…

Wybrane przedmioty 2018/2019

Przedmioty wybrane przez szkołę do przeliczania ocen na punkty: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Oddział Limit miejsc Rozszerzony program nauczania Przedmioty 1a LO (klasa mundurowa- policyjna) 14 geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego ocena z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego oraz najwyższa ocena wybrana spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych: fizyka i astronomia,…