Ubezpieczenie Szkolne NNW w ZSL-T

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu III SZKOŁA i II PRZEDSZKOLE  ? składka  55 ZŁ i 41 ZŁ

 Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Rafał Adamski pod nr tel. 535 649 111  

?  Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00

?  Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53

?  SMS o treści „SZKODA” na nr 536 571 950

 

Tabela Uszczerbku    https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy –    https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

                                       POLISA NR  92201606

                                          

           Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:  

– wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

– wypełnione przez placówkę oświadczenie dostępne w sekretariacie placówki

– kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

– Zgłoszenie szkody online https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/nnw-azs-pttk-szkolne-bezpiecznypl-edupolisapl/

– Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na email:   szkody@bezpieczny.pl

– Przesłać drogą listowną na adres :

 AXA TUiR S.A.

  1. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Oferta do wglądu: Zobacz