Wywiadówki

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi
25.09.2018

(wtorek)

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.

Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne).

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

dostosowanie wymagań

PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas

13.11.2018

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Psychoedukacja rodziców. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
04.12.2018

(wtorek)

Konsultacje dla rodziców.  
15.01.2019 Wywiadówka semestralna. Poinformowanie o ocenach za I semestr. DZIEŃ OTWARTY dla rodziców. Nauczyciele i uczniowie przygotowują Dzień Otwarty (projekty należy zgłaszać do wicedyrektora do 18.12.2017 r.)
02.04.2019

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
04.06.2019

(wtorek)

Wywiadówka informująca o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli