Zastępstwa

Poniedziałek - 16.12.2019

Nieobecni:

  • K.Czerska,
  • L.Figurniak,
  • B.Grybek,
  • M.Jarząb,
  • B.Mazur-Stefaniszyn,
  • A.Ziółkowska
Uwaga: Wycieczka klasy 1bLO
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo Uwagi
1 08:00:08:45 3aT K.Czerska ----- ----- na 9.45
3bT B.Grybek ----- ----- na 8.50
4cT M.Jarząb ----- ----- na 8.50
2 08:50:09:35 1aLO M.Jarząb R.Panaszek grupy łączone
1cT L.Figurniak Z.Turczyn matematyka
3aT K.Czerska ----- ----- na 9.45
4cT B.Mazur-Stefaniszyn J.Kozioł religia za 1bLO
4cT B.Grybek J.Kozioł religia za 1bLO
3 09:45:10:30 1aLO M.Jarząb R.Panaszek grupy łączone
2aLO B.Mazur-Stefaniszyn M.Hys grupy łączone
3dT K.Czerska G.Rossa j. polski za 1bLO
4aT L.Figurniak Z.Turczyn matematyka
4 10:50:11:35 2aLO B.Mazur-Stefaniszyn M.Hys grupy łączone
2cT A.Ziółkowska A.Strąg matematyka za 1bLO
3dT B.Grybek L.Danielewicz u. historia i sp.
4aT L.Figurniak G.Rossa j. polski
5 11:40:12:25 1bT K.Czerska B.Tarocińska historia za 1bLO
1bT A.Ziółkowska B.Tarocińska historia za 1bLO
1cT B.Mazur-Stefaniszyn D.Cichecka j. polski
2dT B.Grybek A.Muzyka j. polski
3bT M.Jarząb J.Chodor grupy łączone
4aT L.Figurniak A.Strąg matematyka
6 12:30:13:15 1cT K.Czerska A.Firszt biologia za 1bLO
1cT A.Ziółkowska A.Firszt biologia za 1bLO
3bT M.Jarząb J.Chodor grupy łączone
3cT B.Grybek M.Kościcka j. angielski
7 13:20:14:05 2bT K.Czerska ----- ----- do domu
2dT A.Ziółkowska ----- ----- do domu
8 14:10:14:55 2bT K.Czerska ----- ----- do domu
9 15:00:15:45
10 15:50:16:35
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo
1 3aT K.Czerska ----- -----
na 9.45
3bT B.Grybek ----- -----
na 8.50
4cT M.Jarząb ----- -----
na 8.50
2 1aLO M.Jarząb R.Panaszek
grupy łączone
1cT L.Figurniak Z.Turczyn
matematyka
3aT K.Czerska ----- -----
na 9.45
4cT B.Mazur-Stefaniszyn J.Kozioł
religia za 1bLO
4cT B.Grybek J.Kozioł
religia za 1bLO
3 1aLO M.Jarząb R.Panaszek
grupy łączone
2aLO B.Mazur-Stefaniszyn M.Hys
grupy łączone
3dT K.Czerska G.Rossa
j. polski za 1bLO
4aT L.Figurniak Z.Turczyn
matematyka
4 2aLO B.Mazur-Stefaniszyn M.Hys
grupy łączone
2cT A.Ziółkowska A.Strąg
matematyka za 1bLO
3dT B.Grybek L.Danielewicz
u. historia i sp.
4aT L.Figurniak G.Rossa
j. polski
5 1bT K.Czerska B.Tarocińska
historia za 1bLO
1bT A.Ziółkowska B.Tarocińska
historia za 1bLO
1cT B.Mazur-Stefaniszyn D.Cichecka
j. polski
2dT B.Grybek A.Muzyka
j. polski
3bT M.Jarząb J.Chodor
grupy łączone
4aT L.Figurniak A.Strąg
matematyka
6 1cT K.Czerska A.Firszt
biologia za 1bLO
1cT A.Ziółkowska A.Firszt
biologia za 1bLO
3bT M.Jarząb J.Chodor
grupy łączone
3cT B.Grybek M.Kościcka
j. angielski
7 2bT K.Czerska ----- -----
do domu
2dT A.Ziółkowska ----- -----
do domu
8 2bT K.Czerska ----- -----
do domu
9
10