Zastępstwa

Poniedziałek - 20.01.2020

Nieobecni:

  • J.Chodor,
  • K.Czerska,
  • M.Jarząb,
  • A.Muzyka,
  • A.Williams
Uwaga: wycieczka- 2bT
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo Uwagi
1 08:00-08:45 3aLO A.Williams ----- ----- na 9.45
3aT K.Czerska ----- ----- na 9.45
3bLO A.Williams ----- ----- na 9.45
4aT M.Jarząb ----- ----- na 8.50
2 08:50-09:35 1aLO M.Jarząb R.Panaszek grupy łączone
3aLO A.Williams ----- ----- na 9.45
3aT K.Czerska ----- ----- na 9.45
3bLO A.Williams ----- ----- na 9.45
3cT A.Muzyka A.Firszt zaj. z dor. zaw.
3 09:45-10:30 1aLO M.Jarząb R.Panaszek grupy łączone
2bLO A.Williams B.Mazur-Stefaniszyn grupy łączone
3bLO K.Czerska Z.Turczyn matematyka
3dT A.Muzyka D.Rumijowska-Hołyńska matematyka za 2bT
4 10:50-11:35 2bLO A.Williams B.Mazur-Stefaniszyn grupy łączone
3cT J.Chodor Z.Turczyn matematyka
4cT M.Jarząb R.Panaszek grupy łączone
5 11:40-12:25 1aLO A.Williams M.Kościcka grupy łączone
1bT K.Czerska A.Ziółkowska grupy łączone
3bT J.Chodor A.Figurniak j. niemiecki
3bT M.Jarząb A.Figurniak j. niemiecki
6 12:30-13:15 1cT K.Czerska A.Zawada-Paszko grupy łączone
2bT A.Williams ----- ----- wycieczka
3bT J.Chodor A.Figurniak j. niemiecki
3bT M.Jarząb A.Figurniak j. niemiecki
7 13:20-14:05 2bT J.Chodor ----- ----- wycieczka
2bT K.Czerska ----- ----- wycieczka
8 14:10-14:55 1cT A.Williams ----- ----- do domu
2bT J.Chodor ----- ----- wycieczka
2bT K.Czerska ----- ----- wycieczka
9 15:00-15:45
10 15:50-16:35
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo
1 3aLO A.Williams ----- -----
na 9.45
3aT K.Czerska ----- -----
na 9.45
3bLO A.Williams ----- -----
na 9.45
4aT M.Jarząb ----- -----
na 8.50
2 1aLO M.Jarząb R.Panaszek
grupy łączone
3aLO A.Williams ----- -----
na 9.45
3aT K.Czerska ----- -----
na 9.45
3bLO A.Williams ----- -----
na 9.45
3cT A.Muzyka A.Firszt
zaj. z dor. zaw.
3 1aLO M.Jarząb R.Panaszek
grupy łączone
2bLO A.Williams B.Mazur-Stefaniszyn
grupy łączone
3bLO K.Czerska Z.Turczyn
matematyka
3dT A.Muzyka D.Rumijowska-Hołyńska
matematyka za 2bT
4 2bLO A.Williams B.Mazur-Stefaniszyn
grupy łączone
3cT J.Chodor Z.Turczyn
matematyka
4cT M.Jarząb R.Panaszek
grupy łączone
5 1aLO A.Williams M.Kościcka
grupy łączone
1bT K.Czerska A.Ziółkowska
grupy łączone
3bT J.Chodor A.Figurniak
j. niemiecki
3bT M.Jarząb A.Figurniak
j. niemiecki
6 1cT K.Czerska A.Zawada-Paszko
grupy łączone
2bT A.Williams ----- -----
wycieczka
3bT J.Chodor A.Figurniak
j. niemiecki
3bT M.Jarząb A.Figurniak
j. niemiecki
7 2bT J.Chodor ----- -----
wycieczka
2bT K.Czerska ----- -----
wycieczka
8 1cT A.Williams ----- -----
do domu
2bT J.Chodor ----- -----
wycieczka
2bT K.Czerska ----- -----
wycieczka
9
10