Kierunki w ZSLT

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku kształcą młodzież, oferując różnorodne profile i kierunki nauczania. W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Naszymi atutami są:

 • budynek dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • przyjazna atmosfera uczenia się,
 • ciekawe kierunki kształcenia,
 • elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce (LIBRUS),
 • zajęcia w-f na basenie,
 • punkt dostępowy Wi-Fi do bezprzewodowego Internetu w całej szkole,
 • wymiana zagraniczna ze szkołą w Niemczech,
 • praktyki w zakładach pracy,
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem,
 • nauka języków obcych na wysokim poziomie,
 • szeroki i bezpłatny dostęp do Internetu,
 • 4 nowoczesne pracownie komputerowe i pracownia multimedialna,
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe (tablice multimedialne, projektory)
 • profesjonalna kadra pedagogiczna,
 • ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (m.in. zajęcia z samoobrony),
 • możliwość realizacji piłkarskich pasji,
 • zajęcia fakultatywne dla maturzystów,
 • ciekawa praca w wolontariacie,
 • opieka pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
 • treningi i warsztaty m. in. dotyczące planowania kariery zawodowej,
 • udział uczniów w projektach unijnych,
 • radiowęzeł,
 • kawiarenka ze sklepikiem.