Rekrutacja – do pobrania

Rekrutacja – do pobrania

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2024/2025

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Regulamin rekrutacji do Technikum w roku szkolnym 2024/2025

Regulamin rekrutacji do Liceum w roku szkolnym 2024/2025

Oferta edukacyjna i kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu szkół licealno-technicznych w Kluczborku – prezentacja

Pobierz prezentację.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Pobierz załącznik.

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe {Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2024/2025.

Pobierz zarządzenie.

Zarządzenie nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim.

Pobierz zarządzenie.