Zastępstwa

Piątek - 02.06.2023

Nieobecni:

 • P.Czaja,
 • E.Dziwińska,
 • U.Fiącek,
 • B.Grybek,
 • R.Jański,
 • I.Jeziorna,
 • M.Kościcka,
 • A.Krzysztowczyk,
 • M.Lesiuk,
 • B.Mazur-Stefaniszyn,
 • R.Panaszek,
 • A.Paszko,
 • K.Pędrak,
 • D.Rumijowska-Hołyńska,
 • A.Strąg,
 • B.Szerzad
Uwaga: Egzamin zawodowy klasa 3bT i 3cT- sala 102, 103.
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo Uwagi
1 08:00-08:45 1aT A.Paszko ----- ----- na 8.50
1cT B.Szerzad ----- ----- na 9.45
1fT R.Jański ----- ----- na 8.50
2bT U.Fiącek ----- ----- na 8.50
3aLO D.Rumijowska-Hołyńska ----- ----- na 8.50
3dT M.Lesiuk ----- ----- na 9.45
2 08:50-09:35 1aT U.Fiącek A.Williams j. angielski
1cT B.Szerzad ----- ----- na 9.45
1eT R.Panaszek ----- ----- na 9.45
2aT R.Jański A.Figurniak p. przeds. za 3cT
2dT P.Czaja R.Musiał grupy łączone
3aT D.Rumijowska-Hołyńska ----- ----- na 9.45
3bT A.Paszko ----- ----- egzamin zawodowy
3dT M.Lesiuk ----- ----- na 9.45
4cT B.Mazur-Stefaniszyn J.Teodorowska j. angielski
3 09:45-10:30 1aT P.Czaja J.Muzyka informatyka za 3bT
1bT M.Kościcka P.Winiarski grupy łączone
1cT D.Rumijowska-Hołyńska ----- ----- na 10.50
1eT U.Fiącek A.Williams j. angielski
2bT I.Jeziorna D.Pawlak grupy łączone
2dT K.Pędrak R.Musiał grupy łączone
3bT A.Paszko ----- ----- egzamin zawodowy
4cT B.Mazur-Stefaniszyn M.Jarząb wych-fiz.
4cT M.Lesiuk M.Jarząb wych-fiz.
4dT R.Jański Z.Turczyn matematyka za 3cT
4 10:50-11:35 1aLO R.Panaszek M.Kalista-Olek chemia
1aT P.Czaja A.Williams grupy łączone
1dT M.Kościcka J.Teodorowska grupy łączone
2bT I.Jeziorna D.Pawlak grupy łączone
2dT K.Pędrak R.Musiał grupy łączone
3dT B.Mazur-Stefaniszyn B.Grybek grupy łączone
4cT M.Lesiuk K.Kokot-Dajczak grupy łączone
5 11:40-12:25 1aT U.Fiącek K.Kokot-Dajczak j. angielski
1dT B.Mazur-Stefaniszyn K.Czerska grupy łączone
1eT M.Kościcka J.Muzyka grupy łączone
1fT D.Rumijowska-Hołyńska M.Kalista-Olek grupy łączone
1fT A.Krzysztowczyk J.Teodorowska j. angielski
2aLO R.Panaszek M.Jarząb grupy łączone
2aT A.Paszko R.Musiał grupy łączone
2bT I.Jeziorna B.Walczak grupy łączone
2dT R.Jański ----- ----- do domu
3cT B.Grybek ----- ----- egzamin zawodowy
3dT A.Strąg P.Winiarski historia za 3bT
4cT M.Lesiuk A.Zawada-Paszko grupy łączone
6 12:30-13:15 1cT M.Kościcka J.Muzyka grupy łączone
1dT R.Jański A.Williams j. angielski za 3cT
1fT A.Krzysztowczyk B.Tarocińska j. angielski
2aT A.Paszko R.Musiał grupy łączone
2dT U.Fiącek ----- ----- do domu
3cT B.Grybek ----- ----- egzamin zawodowy
3dT A.Strąg K.Czerska wych-fiz. za 3bT
4dT D.Rumijowska-Hołyńska I.Jeziorna dok. logist.
7 13:20-14:05 1aLO D.Rumijowska-Hołyńska ----- ----- do domu
1dT A.Krzysztowczyk ----- ----- do domu
1eT E.Dziwińska ----- ----- do domu
2aLO M.Kościcka A.Williams grupy łączone
2dT U.Fiącek ----- ----- do domu
3aT R.Jański M.Żórawska j. polski za 3cT
8 14:10-14:55 1eT E.Dziwińska ----- ----- do domu
2aT A.Paszko ----- ----- do domu
9 -
10 -
Lekcja Klasa Nieobecny Zastępstwo
1 1aT A.Paszko ----- -----
na 8.50
1cT B.Szerzad ----- -----
na 9.45
1fT R.Jański ----- -----
na 8.50
2bT U.Fiącek ----- -----
na 8.50
3aLO D.Rumijowska-Hołyńska ----- -----
na 8.50
3dT M.Lesiuk ----- -----
na 9.45
2 1aT U.Fiącek A.Williams
j. angielski
1cT B.Szerzad ----- -----
na 9.45
1eT R.Panaszek ----- -----
na 9.45
2aT R.Jański A.Figurniak
p. przeds. za 3cT
2dT P.Czaja R.Musiał
grupy łączone
3aT D.Rumijowska-Hołyńska ----- -----
na 9.45
3bT A.Paszko ----- -----
egzamin zawodowy
3dT M.Lesiuk ----- -----
na 9.45
4cT B.Mazur-Stefaniszyn J.Teodorowska
j. angielski
3 1aT P.Czaja J.Muzyka
informatyka za 3bT
1bT M.Kościcka P.Winiarski
grupy łączone
1cT D.Rumijowska-Hołyńska ----- -----
na 10.50
1eT U.Fiącek A.Williams
j. angielski
2bT I.Jeziorna D.Pawlak
grupy łączone
2dT K.Pędrak R.Musiał
grupy łączone
3bT A.Paszko ----- -----
egzamin zawodowy
4cT B.Mazur-Stefaniszyn M.Jarząb
wych-fiz.
4cT M.Lesiuk M.Jarząb
wych-fiz.
4dT R.Jański Z.Turczyn
matematyka za 3cT
4 1aLO R.Panaszek M.Kalista-Olek
chemia
1aT P.Czaja A.Williams
grupy łączone
1dT M.Kościcka J.Teodorowska
grupy łączone
2bT I.Jeziorna D.Pawlak
grupy łączone
2dT K.Pędrak R.Musiał
grupy łączone
3dT B.Mazur-Stefaniszyn B.Grybek
grupy łączone
4cT M.Lesiuk K.Kokot-Dajczak
grupy łączone
5 1aT U.Fiącek K.Kokot-Dajczak
j. angielski
1dT B.Mazur-Stefaniszyn K.Czerska
grupy łączone
1eT M.Kościcka J.Muzyka
grupy łączone
1fT D.Rumijowska-Hołyńska M.Kalista-Olek
grupy łączone
1fT A.Krzysztowczyk J.Teodorowska
j. angielski
2aLO R.Panaszek M.Jarząb
grupy łączone
2aT A.Paszko R.Musiał
grupy łączone
2bT I.Jeziorna B.Walczak
grupy łączone
2dT R.Jański ----- -----
do domu
3cT B.Grybek ----- -----
egzamin zawodowy
3dT A.Strąg P.Winiarski
historia za 3bT
4cT M.Lesiuk A.Zawada-Paszko
grupy łączone
6 1cT M.Kościcka J.Muzyka
grupy łączone
1dT R.Jański A.Williams
j. angielski za 3cT
1fT A.Krzysztowczyk B.Tarocińska
j. angielski
2aT A.Paszko R.Musiał
grupy łączone
2dT U.Fiącek ----- -----
do domu
3cT B.Grybek ----- -----
egzamin zawodowy
3dT A.Strąg K.Czerska
wych-fiz. za 3bT
4dT D.Rumijowska-Hołyńska I.Jeziorna
dok. logist.
7 1aLO D.Rumijowska-Hołyńska ----- -----
do domu
1dT A.Krzysztowczyk ----- -----
do domu
1eT E.Dziwińska ----- -----
do domu
2aLO M.Kościcka A.Williams
grupy łączone
2dT U.Fiącek ----- -----
do domu
3aT R.Jański M.Żórawska
j. polski za 3cT
8 1eT E.Dziwińska ----- -----
do domu
2aT A.Paszko ----- -----
do domu
9
10