Świadectwa maturalne

Drodzy Maturzyści.  Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się w poniedziałek 05.07.2021 o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej. Będą one wręczane przez wychowawców klas.  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbioru świadectwa w późniejszym terminie w sekretariacie młodzieżowym. 

Termin poprawkowy matur

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.  2. Absolwent, o którym mowa w…