Projekt praktyka 2021

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Pierwsza grupa uczniów, biorąca udział w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach Akredytacji Erasmus+, podsumowała swoje doświadczenia i uroczyście zakończyła projekt. Każdy uczestnik otrzymał z rąk Wiceministra Obrony Narodowej Marcina Ociepy Europass Mobilności, który potwierdza zdobyte umiejętności zawodowe i może stanowić załącznik do CV. Program Erasmus+ od lat otwiera drogę młodym…

Nasze kompetencje zawodowe – warsztaty

Nasze kompetencje zawodowe – warsztaty

Panie Sabina Kulej i Patrycja Jaros, doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, przeprowadziły warsztaty dotyczące kompetencji zawodowych. W pierwszej części spotkania wzajemnie się poznaliśmy. Przedstawiliśmy swoje profile kształcenia i projekt Erasmus+, w którym uczestniczyliśmy. Następnie mieliśmy okazję zapoznać się z barometrem zawodów i dowiedzieć się jak działa Urząd…

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Nadszedł czas podsumowań i wspomnień. Każdy uczestnik projektu śmiało może powiedzieć, że wrócił do kraju bogatszy o doświadczenie i to nie tylko zawodowe. Uczniowie podnieśli swoją samoocenę, nauczyli się lepiej współpracować w grupie, musieli pokonać tak częstą barierę językową oraz wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swoje doświadczenia zawodowe, obowiązki…

Poznajemy Hiszpanię

Poznajemy Hiszpanię

Podczas pobytu w Hiszpanii nie tylko uczymy się pracy w wybranych zawodach, ale również zwiedzamy i podziwiamy egzotyczne krajobrazy. Sewilla jest przepiękną stolicą Andaluzji. Każdego dnia spacerujemy i zwiedzamy tutejsze perełki takie jak Plac Hiszpański, Katedra, Alkazar, Arena walk byków, Park Marii Luizy, Złotą Wieżę. W weekend zwiedziliśmy Kadyks, najstarsze…

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Grupa 21 uczniów odbywa właśnie praktykę zagraniczną w Sewilli w Hiszpanii. Spędzą tam 4 tygodnie pracując w firmach związanych z kierunkami technik logistyk, technik informatyk, technik programista i technik ochrony środowiska. Dzięki temu podniosą swoje kompetencje zawodowe i użyją nabytą już wiedzę w praktyce. Jednocześnie uczą się hiszpańskiego, który pomaga…