Projekt praktyka 2021

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Nadszedł czas podsumowań i wspomnień. Każdy uczestnik projektu śmiało może powiedzieć, że wrócił do kraju bogatszy o doświadczenie i to nie tylko zawodowe. Uczniowie podnieśli swoją samoocenę, nauczyli się lepiej współpracować w grupie, musieli pokonać tak częstą barierę językową oraz wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swoje doświadczenia zawodowe, obowiązki…

Poznajemy Hiszpanię

Poznajemy Hiszpanię

Podczas pobytu w Hiszpanii nie tylko uczymy się pracy w wybranych zawodach, ale również zwiedzamy i podziwiamy egzotyczne krajobrazy. Sewilla jest przepiękną stolicą Andaluzji. Każdego dnia spacerujemy i zwiedzamy tutejsze perełki takie jak Plac Hiszpański, Katedra, Alkazar, Arena walk byków, Park Marii Luizy, Złotą Wieżę. W weekend zwiedziliśmy Kadyks, najstarsze…

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Grupa 21 uczniów odbywa właśnie praktykę zagraniczną w Sewilli w Hiszpanii. Spędzą tam 4 tygodnie pracując w firmach związanych z kierunkami technik logistyk, technik informatyk, technik programista i technik ochrony środowiska. Dzięki temu podniosą swoje kompetencje zawodowe i użyją nabytą już wiedzę w praktyce. Jednocześnie uczą się hiszpańskiego, który pomaga…

Ogólnopolska konferencja „Spotkanie z praktykami” Erasmus+

Ogólnopolska konferencja „Spotkanie z praktykami” Erasmus+

Nasza szkoła była organizatorem ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Spotkanie z praktykami” Erasmus +pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące nowej akredytacji Erasmus +, składania wniosków, porad praktycznych, gdzie wyszukać niezbędne informacje. Uczestnicy poznali dobre praktyki ZSL-T, które zaprezentowała koordynator projektów Barbara Mazur-Stefaniszyn, a które dla…