Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

NPRC 2.0 Narodowe Czytanie 2022 – ZSLT zaczytane w „Balladach i romansach”

NPRC 2.0 Narodowe Czytanie 2022 – ZSLT zaczytane w „Balladach i romansach”

Termin: 2.09.2022 Miejsce: Rynek w Kluczborku Udział w Narodowym Czytaniu od kilku już lat stanowi społeczne i publiczne wydarzenie, które podlega wielu interpretacjom. Cieszymy się, że nasza młodzież – i liceum, i technikum – zmierzyła się z Mickiewiczowskimi „Balladami i romansami”, dając własne odczytanie romantycznego dzieła. Stąd też „Powrót taty”…

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

W marcu i w kwietniu tego roku zostały przeprowadzone konsultacje w formie anonimowych ankiet z radą rodziców i samorządem uczniowskim w sprawie sporządzenia listy do zakupu książek do szkolnej biblioteki. Przy wyborze książek przez młodzież zostały uwzględnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Również nawiązaliśmy współpracę z miejską i gminną biblioteką publiczną…

NOWA ODSŁONA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2022

NOWA ODSŁONA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2022

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” i dostała dofinansowanie na zakup książek w roku 2022. https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-objete-dofinansowaniem.pdf – rok 2022 https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2021/10/wnioski-szkol-objete-dofinansowaniem-w-2021-r.pdf – rok 2021

Książka dobra na wszystko

Książka dobra na wszystko

W dniu 06.12.2021 uczniowie klasy 1a zebrali się w czytelni w celu zapoznania się z nowymi zasobami naszej biblioteki szkolnej która wzbogaciła się o nowe książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Z wielkim zainteresowaniem przeglądali nowy księgozbiór i wypożyczyli książki z nowych zasobów. Wydarzenie to określiliśmy wspólnie nazwą „Książka…