Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

W marcu i w kwietniu tego roku zostały przeprowadzone konsultacje w formie anonimowych ankiet z radą rodziców i samorządem uczniowskim w sprawie sporządzenia listy do zakupu książek do szkolnej biblioteki. Przy wyborze książek przez młodzież zostały uwzględnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Również nawiązaliśmy współpracę z miejską i gminną biblioteką publiczną…

NOWA ODSŁONA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2022

NOWA ODSŁONA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2022

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” i dostała dofinansowanie na zakup książek w roku 2022. https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-objete-dofinansowaniem.pdf – rok 2022 https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2021/10/wnioski-szkol-objete-dofinansowaniem-w-2021-r.pdf – rok 2021

Wyzwanie – czytanie

Wyzwanie – czytanie

Klasa I a TTytuł: Wyzwanie – czytanie1.Zapoznanie uczniów z celami i zadaniami projektu czytelniczego. 22  XI.Uczniowi otrzymali informacje o projekcie wspierania czytelnictwa. Opowiadali o swoich preferencjach czytelniczych. Zapoznali się ze zbiorami szkolnej biblioteki. 2.Projekt czytelniczy. Informacje o projekcie. Przygotowano i zrealizowano zadania rozwijające umiejętności Seniorów w dziedzinie kompetencji cyfrowych. 29…

Konkurs „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”

Konkurs „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”

Jak powiedziała sama Wisława Szymborska :  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Przekonała się o tym klasa 3aT, która brała udział w konkursie z zakresu edukacji czytelniczej poprzez promocję literatury angielskiej „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”, którego finał odbył się 16.12.2021r. Po przedstawieniu uczniom założeń…

Reklama czytelnictwa w fotografii

Reklama czytelnictwa w fotografii

Dnia 16.12.2021r. klasa 2Td, której wychowawczynią jest Pani Aurelia Strąg,  wzięła udział w projekcie czytelniczym pod tytułem „Promowanie czytelnictwa za pomocą fotografii”. Zadaniem młodzieży było wykonanie zdjęć, które ukażą zalety czytania książek. Uczniowie zaangażowali się w projekt, wykazali się kreatywnością. Każde ze zdjęć przedstawia radość z czytania książek, że czytanie…

Czytanie literatury angielskiej – Rok 1984

Czytanie literatury angielskiej – Rok 1984

Czytanie literatury angielskiej –  George Orwell „Rok 1984” Klasa 2 BT zrealizowała projekt czytelniczy z zakresu edukacji poprzez promocję literatury angielskiej. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów naszej klasy. Cel projektu to promocja literatury anglojęzycznej i czytelnictwa wśród uczniów. Założeniem projektu było kształtowanie nawyków czytelniczych i poszerzenie wiedzy a zakresu…