Pedagog i psycholog szkolny

Dyżury popandemiczne pedagoga i psychologa:
Dla rodziców:
pedagog: środa – 13.00 – 14.00
psycholog: poniedziałek – 11.00 – 12.00

Dla uczniów:
pedagog: piątek – 10.00 – 11.00 oraz  czwartek – 10.00 – 11.00 (dyżur na teams)
psycholog: wtorek – 9.00 – 10.00 oraz poniedziałek – 8.30 – 9.30 (dyżur na teams)

Pedagog Szkolny
mgr Alina Pawlak
GODZINY PRACY
Poniedziałek 09:00 – 15:00
Wtorek 08:00 – 13:00

14:00 – 15:00

Środa 08:00 – 11:00
Psycholog Szkolny
mgr Magdalena Niziołek
GODZINY PRACY
Środa 08:00 – 14:00
Czwartek 08:00 – 13:00
Piątek 08:00 – 12:00
Istotą naszej pracy jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.