Liceum – Kierunki w ZSL-T

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem nauczania:

  • geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego (grupa I – tzw. policyjna, grupa II – tzw. wojskowa) – klasa mundurowa

Klasa mundurowa tzw. policyjna.

Przygotowuje kandydatów do pracy w służbach mundurowych oraz kandydatów do szkół oficerskich i podoficerskich (policyjnych, pożarniczych).

Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego mają na celu przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu sprawnościowego, który jest obowiązkowy przy naborze do pracy w służbach mundurowych (policja, straż pożarna) oraz przy naborze do szkół oficerskich i podoficerskich (zdany egzamin sprawnościowy jest przepustką do dalszego etapu w procesie naboru). Zajęcia z wychowania fizycznego dodatkowo są urozmaicone zajęciami z samoobrony i technik interwencji.

Klasa mundurowa tzw. wojskowa

Przygotowuje kandydatów do pracy w służbach mundurowych oraz kandydatów do szkół oficerskich i podoficerskich (wojskowych, pożarniczych).

Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego mają na celu przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu sprawnościowego, który jest obowiązkowy przy naborze do pracy w służbach mundurowych (wojsko, straż pożarna) oraz przy naborze do szkół oficerskich i podoficerskich (zdany egzamin sprawnościowy jest przepustką do dalszego etapu w procesie naboru). Zajęcia z wychowania fizycznego dodatkowo są urozmaicone zajęciami z samoobrony i technik interwencji.