Liceum – Kierunki w ZSL-T

Liceum Ogólnokształcące

Klasa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania:

  • geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego

Dodatkowe kwalifikacje do wyboru:
– Prowadzenie procesu treningu personalnego
– Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

Klasa mundurowa

Przygotowuje kandydatów do pracy w służbach mundurowych oraz kandydatów do szkół oficerskich i podoficerskich (policyjnych, pożarniczych).

Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego mają na celu przygotowanie absolwentów do zdania egzaminu sprawnościowego, który jest obowiązkowy przy naborze do pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna) oraz przy naborze do szkół oficerskich i podoficerskich (zdany egzamin sprawnościowy jest przepustką do dalszego etapu w procesie naboru). Zajęcia z wychowania fizycznego dodatkowo są urozmaicone zajęciami z samoobrony i technik interwencji.