Wywiadówki

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi
22.09.2022 r.

 

(czwartek)

godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

 

Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.

Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne).

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.

Szkolne procedury COVID.

Dlaczego warto czytać? – wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

dostosowanie wymagań

 

PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas

08.11.2022 r.

 

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka śródroczna. Psychoedukacja rodziców – „Jak dbać o dobrostan naszych dzieci”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
29.11.2022 r.

 

(wtorek)

godz. 17.00

Konsultacje dla rodziców.  

17.01.2023 r.(wtorek)

godz.17.00

Wywiadówka semestralna. Poinformowanie o ocenach za I semestr. DZIEŃ OTWARTY dla rodziców. Nauczyciele i uczniowie przygotowują Dzień Otwarty (projekty należy zgłaszać do wicedyrektora do 05.01.2023 r.)
28.03.2023 r.

 

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka śródroczna. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Jakie wartości i ideały są ważne w życiu młodego człowieka”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
06.06.2023 r.

 

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka informująca o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – czy każdy komentarz w sieci jest bezpieczny?”.

pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli