Wywiadówki

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi
26.09.2023 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.

Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne).

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.

Szkolne procedury COVID.

dostosowanie wymagań

PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas

07.11.2023 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka śródroczna. Psychoedukacja rodziców – „Problemy emocjonalne – jak sobie z nimi radzić?” pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
28.11.2023 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Konsultacje dla rodziców.  

09.01.2024 r.(wtorek)

godz.17.00

Uwaga. Wywiadówka przeniesiona na 2 stycznia 2024 r.

Wywiadówka semestralna. Poinformowanie o ocenach za I semestr. DZIEŃ OTWARTY dla rodziców.

Nauczyciele i uczniowie przygotowują Dzień Otwarty (projekty należy zgłaszać do wicedyrektora do 03.01.2024 r.)
09.04.2024 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka śródroczna. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Jak pomóc dziecku efektywnie organizować czas?”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
04.06.2024 r.

(wtorek)

godz. 17.00

Wywiadówka informująca o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Jak rodzice mogą wspierać młodzież w trudnych sytuacjach?”.

pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli