Wywiadówki

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi
21.09.2021 r.

 

(wtorek)

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

 

Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.

Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne).

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.

Szkolne procedury COVID.

dostosowanie wymagań

 

PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas

16.11.2021 r.

 

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Psychoedukacja rodziców – „Rola rodzica w szkole czyli jak skutecznie współpracować ze szkołą”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
07.12.2021 r.

 

(wtorek)

Konsultacje dla rodziców.  
14.12.2021 r.

 

(wtorek)

Konsultacje dla rodziców i uczniów klas maturalnych. Nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych – diagnoza.
18.01.2022 r. Wywiadówka semestralna. Poinformowanie o ocenach za I semestr. DZIEŃ OTWARTY dla rodziców. Nauczyciele i uczniowie przygotowują Dzień Otwarty (projekty należy zgłaszać do wicedyrektora do 18.12.2021 r.)
29.03.2022 r.

 

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Netoholizm młodzieży w wieku szkolnym”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
07.06.2022 r.

 

(wtorek)

Wywiadówka informująca o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Wpływ więzi emocjonalnych z rodziną na podejmowanie życiowych decyzji przez młodego człowieka”.

pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli