Instytut Filologii Angielskiej

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w Opolu dnia 11.06.2016 roku pomiędzy: Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, reprezentowanym przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf z-cę Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej UO zwanym dalej Uczelnią a Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez dyrektora Piotra Sitnika zwanym w dalszej…