Projekty

Poznajemy Hiszpanię

Poznajemy Hiszpanię

Podczas pobytu w Hiszpanii nie tylko uczymy się pracy w wybranych zawodach, ale również zwiedzamy i podziwiamy egzotyczne krajobrazy. Sewilla jest przepiękną stolicą Andaluzji. Każdego dnia spacerujemy i zwiedzamy tutejsze perełki takie jak Plac Hiszpański, Katedra, Alkazar, Arena walk byków, Park Marii Luizy, Złotą Wieżę. W weekend zwiedziliśmy Kadyks, najstarsze…

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Praktyki zagraniczne w Hiszpanii

Grupa 21 uczniów odbywa właśnie praktykę zagraniczną w Sewilli w Hiszpanii. Spędzą tam 4 tygodnie pracując w firmach związanych z kierunkami technik logistyk, technik informatyk, technik programista i technik ochrony środowiska. Dzięki temu podniosą swoje kompetencje zawodowe i użyją nabytą już wiedzę w praktyce. Jednocześnie uczą się hiszpańskiego, który pomaga…

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

W marcu i w kwietniu tego roku zostały przeprowadzone konsultacje w formie anonimowych ankiet z radą rodziców i samorządem uczniowskim w sprawie sporządzenia listy do zakupu książek do szkolnej biblioteki. Przy wyborze książek przez młodzież zostały uwzględnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Również nawiązaliśmy współpracę z miejską i gminną biblioteką publiczną…