Rekrutacja

Rekrutacja – do pobrania

Niezbędne dokumenty: Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Regulamin rekrutacji do Technikum w roku szkolnym 2024/2025 Regulamin rekrutacji do Liceum w roku szkolnym 2024/2025 Oferta edukacyjna i kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu szkół licealno-technicznych w…