Rekrutacja

Zasady i kryteria rekrutacji 2023/2024

Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20, tel. (77)418 11 04 w roku szkolnym 2023/2024 W roku szkolnym 2023/2024 planuje się utworzyć następujące oddziały: II Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) 1a LO klasa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i j.…