Partnerzy

Wirtualne WSL

W ubiegłym tygodniu uczniowie trzecich klas logistycznych wzięli udział w webinarze Wirtualne WSL, zorganizowanym przez naszą uczelnię partnerską z Poznania, która jest najstarszą tego typu placówką w Polsce Jej pracownicy naukowi przygotowali dla młodzieży zajęcia prezentujące ofertę i dorobek Wyższej Szkoły Logistyki oraz wykład „Oblicza logistyki – transport intermodalny” Było…

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zawarte w Opolu dnia 11.06.2016 roku pomiędzy: Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, reprezentowanym przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf z-cę Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej UO zwanym dalej Uczelnią a Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez dyrektora Piotra Sitnika zwanym w dalszej…

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

List intencyjny  w sprawie współpracy pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu reprezentowaną przez Kanclerza – doktora Marcina Pawęska a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych podpisano w grudniu 2016 roku. Obie strony zawartego porozumienia wyraziły wolę nawiązania współpracy w zakresie wymiany i wykorzystywania doświadczeń i informacji o bieżących…

Współdziałanie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Współdziałanie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

W październiku 2013 roku zostało podpisane bezterminowe porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Licealno – Technicznych i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią logistyczną. W dokumencie określono zasady współpracy stron w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym oraz promującym ich działalność. Zawarto je w związku…

Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Patronat oraz współpraca naukowa i dydaktyczna z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

30 marca 2017 roku nasza szkoła podpisała umowę o patronacie oraz współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ze strony Uczelni umowę podpisała Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Dorota Jelonek, naszą stronę reprezentował Dyrektor Piotr Sitnik. Umowa patronacka daje możliwości udziału uczniów naszego technikum w zajęciach na…

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Współpraca młodzieży z kierunku Ochrona Środowiska i Biologiczno-Chemicznego z Uniwersytetem Opolskim

Umowa o współpracy została zawarta w Opolu 12.03.2019 r. pomiędzy Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabellę Pisarek prof. UO, a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Sitnika. Strony zobowiązują się do współpracy w dziedzinie zajęć dydaktycznych i rozwijania kontaktów między pracownikami…