Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

List intencyjny  w sprawie współpracy pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu reprezentowaną przez Kanclerza – doktora Marcina Pawęska a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych podpisano w grudniu 2016 roku. Obie strony zawartego porozumienia wyraziły wolę nawiązania współpracy w zakresie wymiany i wykorzystywania doświadczeń i informacji o bieżących…