Do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Pobierz
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w roku 2024 Pobierz
Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości Pobierz
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Pobierz
Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 Pobierz
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Pobierz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Pobierz
Regulamin rekrutacji do Technikum w roku szkolnym 2024/2025 Pobierz
Regulamin rekrutacji do Liceum w roku szkolnym 2024/2025 Pobierz