Nasza Historia

Szkoła nasza rozpoczęła działalność w 1950 r. Powołano wtedy do działalności Państwowe 4-letnie Technikum Mechaniczne z wydziałem konstrukcyjnym, które mieściło się w siedzibie przy ulicy 22 lipca (obecnie Byczyńskiej). Tego samego roku powstało Technikum Mechaniczne Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z wydziałem obróbki metali skrawaniem, zlokalizowane przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Kolejne lata to nieustanny rozwój szkoły. 1954 r. powstało 5-letnie Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, a w 1957 r. 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Zawodowej i 5-letnie Technikum Mechaniczne ze specjalnością – obróbka skrawaniem.

Założenie i rozbudowa szkoły wychodziły na przeciw zapotrzebowaniom regionu kluczborskiego, a w szczególności Fabryki Maszyn i Urządzeń ?FAMAK?, na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku też została nawiązana do dziś trwająca współpraca między tymże przedsiębiorstwem a szkołą.

W nowej siedzibie, przy ul. Sienkiewicza szkoła rozpoczęła działalność w 1963r. Historycznym momentem było nadanie placówce imienia generała Józefa Bema na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1968 r. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 listopada 1968r. została wmurowana tablica okolicznościowa znajdująca się na parterze szkoły. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor mgr inż. Jerzy Iwanow. Od tego czasu odbywają się coroczne uroczyste obchody święta szkoły pielęgnujące chlubne imię, legendę i ideały gen. J. Bema.
Pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1974 r. Kierunki kształcenia obejmowały:

  • Technikum Mechaniczne 5-letnie
  • Technikum Mechaniczne dla pracujących na podbudowie ZSZ
  • Pedagogiczną Szkołę Techniczną

Z końcem ubiegłego wieku szkoła była w trakcie wprowadzania zmian w strukturze i kierunkach kształcenia, co związane było z ogólnym programem reformy szkolnictwa. Jako jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce została wytypowana do wdrażania nowego kierunku kształcenia realizowanego w 4-letnim Liceum Technicznym na podbudowie Szkoły Podstawowej. Liceum kształciło młodzież w dwóch kierunkach: mechanicznym oraz transportu i komunikacji.

W roku 2002 szkoła znowu zmieniła swoją nazwę, związane to było ze zwiększeniem kierunków licealnych. Obecnie jest to Zespół Szkół Licealno-Technicznych.