Egzmain zawodowy

Terminarz

Egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji 19.06.2018 r. Egzamin praktyczny: w zawodzie technik logistyk 26.06.2018 r. – kwalifikacje A.30, A.31, A.32 w zawodzie technik informatyk 28.06 – 04.07.2018 r. – kwalifikacje E.12, E.13 27.06 – 28.06.2018 r. – kwalifikacja E.14 w zawodzie technik mechanik 22.06 – 04.07. 2018 r. – kwalifikacja…