Zakończenie praktyk

Dzisiaj nasza praktyka w Hiszpanii dobiegła końca. W dzienniczkach są już wpisane oceny. Pożegnaliśmy się już z szefami, współpracownikami i znajomymi. Podczas sesji pożegnalnej omówiliśmy naszą praktykę i cały pobyt tutaj. Otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego oraz odbycia praktyki. Czas pakować walizki i ruszyć na ostatni wieczorny spacer po…

Flamenco

Nasza grupa udała się na wieczór flamenco. Jest to nieodłączna część kultury Andaluzji obejmująca muzykę, taniec, strój i zachowanie. W 2010 roku flamenco zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Klimat jaki panował podczas występu był bardzo wzniosły. Wszystkie rozmowy cichły, a oczy skupiały się na tancerce. Wszystkich pochłonęła muzyka.