Dni Otwarte

Dni Otwarte

Podczas tegorocznych Dni Otwartych uczestnicy projektu podzielili się swoim doświadczeniem zdobytym podczas zagranicznych praktykach. Zaprezentowali firmy, w których odbywali staż oraz pochwalili się jakie nabyli umiejętności zawodowe i językowe. Podkreślili też, że taka forma odbywania praktyk, pozwala na poszerzenie horyzontów, podniesienie własnej samooceny oraz pokonanie bariery językowej. Podczas takich spotkań, uczniowie rozpowszechniają efekty projektu nie tylko wśród rodziców, ale również lokalnych przedsiębiorców.