Moda na Eko

Moda na Eko

Moda na Eko

Od 1 grudnia 2023r. wdrażamy projekt dla młodzieży ZSL-T pod hasłem „Moda na Eko”, który ma celu podniesienie świadomości ekologicznej. Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych zagrożeń stojących przed planetą. Szkoły odgrywają znaczącą rolę w kształceniu przyszłych dorosłych i decydentów. Z tego powodu stworzyliśmy 1,5-letni projekt Erasmus+, w którym uczestniczy młodzież z Polski
i Portugalii. Ten międzynarodowy kontakt między szkołami stworzył możliwości budowania mostów między różnymi krajami i kulturami, tworzenia przyjaźni i wymiany najlepszych praktyk, doświadczeń
i pomysłów, aby umożliwić uczniom bardziej aktywne, pozytywne i odpowiedzialne podejście do naszej planety. Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom problemów związanych ze zmianami klimatycznymi,
umożliwienie im bycia bardziej aktywnymi, pozytywnymi i odpowiedzialnymi wobec naszej planety,
a także uświadomienie wszystkim, że małe czyny robią wielką różnicę. Projekt ten zakłada także szkolenie nauczycieli.