Szkolenie kadry

Szkolenie kadry

Szkolenie kadry

Kolejnym etapem projektu jest mobilność nauczycieli, którzy uczestniczą w kursie Project Based Learning na Teneryfie. Metoda ta polega na angażowaniu uczniów w projektowanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i przeprowadzanie zadań badawczych. Międzynarodowe środowisko sprzyja wymianie doświadczeń, pomaga świeżo spojrzeć na pracę nauczyciela i zwiększyć motywację.