"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"Menander

Dni Kariery w PSP nr 5 w Kluczborku

Dnia 16 maja 2018r. w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku, odbyły się I Dni Kariery, na których oczywiście nie zabrakło naszej szkoły. Nauczyciele: pani Agnieszka Firszt, Magdalena Kalista ? Olek, Barbara Szerzad, Mirosław Lesiuk, Dariusz Pawlak i Rafał Panaszek wraz z ekipą uczniów Zespołu Szkół Licealno ? Technicznych przygotowała…

IV FORUM UCZNIA ZDOLNEGO

23 kwietnia 2018 r. na IV Forum Ucznia Zdolnego „Najlepsi z najlepszych” nasi uczniowie zostali nagrodzeni za szczególne osiągnięcia. Kinga Gryc z klasy 1bLO (opiekun pani Anna Toppich) – za zajęcie II miejsca w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu w kategorii Liceum Martin Szelcel z klasy 1bT…

Rozdanie nagród na zakończenie projektu

Rozdanie nagród na zakończenie projektu

Nasz dwuletni projekt Praktyka czyni mistrza dobiega końca. Podsumowując, dwie grupy uczniów odbyły cztery tygodnie praktyk zawodowych w Hiszpanii. Przygotowując się do wyjazdu, każdy uczestnik odbył cykl spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz uczestniczył w kursie angielskiego i hiszpańskiego. Będąc już na miejscu poznawali nową kulturę i obyczaje, nadal…