"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"Menander