Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu

Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu

W ramach programu Erasmus+ rusza projekt pod nazwą „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”.  Dzięki temu dwie grupy uczniów wyjadą na praktykę zawodową do Hiszpanii. Projekt trwa dwa lata i przeznaczony jest dla uczniów technikum w zawodach technik logistyk i technik informatyk.  Koordynatorem projektu jest pani Barbara Mazur-Stefaniszyn.