Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Nadszedł czas podsumowania, wspomnień i wyciągania wniosków na przyszłość. Ze względu na panującą pandemię, uroczyste podsumowanie projektu musiało odbyć się w okrojonym składzie, a część uczestników brała udział zdalnie poprzez platformę Teams.

Uczniowie zaprezentowali rezultaty projektu, omówili korzyści wynikające z udziału w międzynarodowej wymianie oraz podzielili się swoimi doświadczeniami.

Pan Mirosław Birecki, Starosta Kluczborski wręczył uczestnikom projektu bardzo ważny dokument, jakim jest Europass, na który każdy z nich tak wytrwale pracował.