Czytanie jest trendy!

Czytanie jest trendy!

Czytanie jest trendy!

Uczniowie klasy Ib T 3 grudnia wzięli udział w zajęciach w bibliotece szkolnej, w czasie których mieli możliwość zapoznania się z nowym księgozbiorem.

Natomiast na godzinnej wychowawczej 7 grudnia rozmawiali o swoich ulubionych książkach oraz zastanawiali się, jak zachęcić innych uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych. Zorganizowano tez krótką dyskusję na temat różnorakich zalet czytelnictwa; podawano przykłady takie jak: rozwój wyobraźni, poszerzenie horyzontów, wzbogacanie i rozbudowanie słownictwa, możliwość relaksu. Podsumowaniem działań klasy w ramach NPC było zaplanowanie oraz wykonanie gazetki wyeksponowanej na szkolnym korytarzu.

Barbara Szerzad