Konkurs „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”

Konkurs „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”

Konkurs „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”

Jak powiedziała sama Wisława Szymborska :

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Przekonała się o tym klasa 3aT, która brała udział w konkursie z zakresu edukacji czytelniczej poprzez promocję literatury angielskiej „Czytanie literatury angielskiej – Romeo i Julia”, którego finał odbył się 16.12.2021r.

Po przedstawieniu uczniom założeń projektu oraz zapoznaniu uczniów z literaturą autorów anglojęzycznych zakupioną do biblioteki szkolnej w ramach NPRC, młodzież wybrała interesujące ją lektury. Przygotowanie do konkursu polegało na samodzielnym treningu w czytaniu przy merytorycznym wsparciu nauczyciela. Podsumowaniem był konkurs na najładniej i najpoprawniej przeczytany fragment książki w oryginale i w wersji polskiej. Projekt skierowany był do uczniów danej klasy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Katarzyna Zimoch i Kacper Gąszczak

II miejsce – Natalia Mendel i Oliwer Fabian

III miejsce – Jacek Zalewski i Dominik Tomczyk

Założeniem projektu było kształtowanie nawyków czytelniczych i poszerzenie wiedzy a zakresu literatury autorów anglojęzycznych. Poza odświeżeniem fabuły klasyka, jakim jest „Romeo i Julia”, uczniowie mogli sprawdzić swoje zdolności językowe. Celem projektu była promocja literatury anglojęzycznej
i czytelnictwa wśród uczniów. Założeniem projektu było kształtowanie nawyków czytelniczych i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury autorów anglojęzycznych.

Uczniowie przyjemnie spędzili czas integrując się oraz poznając zalety literatury zagranicznej. Czytanie zdecydowanie łączy ludzi, otwiera oczy na różne sprawy, pozwala rozwijać w nas empatię, a każda przeczytana książka cieszy i daje satysfakcję!

Wych. klasy

J. Teodorowska