NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

NPRC 2022 Konsultacje z uczniami

W marcu i w kwietniu tego roku zostały przeprowadzone konsultacje w formie anonimowych ankiet z radą rodziców i samorządem uczniowskim w sprawie sporządzenia listy do zakupu książek do szkolnej biblioteki.

Przy wyborze książek przez młodzież zostały uwzględnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.

Również nawiązaliśmy współpracę z miejską i gminną biblioteką publiczną w Kluczborku w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.