W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

We wrześniu został złożony wniosek i od 5 października szkoła została beneficjentem NPRC na 2021r.
Realizację projektu rozpoczęliśmy od planowania zakupów książek.
W tym celu jeszcze w październiku skonsultowano zakup książek z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w sprawie zakupu książek. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone ankiety nt. proponowanych przez uczniów książek, które chcieliby aby znalazły się w naszej bibliotece. Zostały również przeprowadzone podobne ankiety wśród rodziców uczniów. Na podstawie tych ankiet została sporządzona lista książek.
Szkoła podjęła współpracę z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku: skonsultowała planowane zakupy książek i nawiązała współpracę w sprawie realizacji wspólnych wydarzeń promujących czytelnictwo. Po konsultacjach z MiGBP w Kluczborku – przekazaniu listy książek zaplanowanych do kupienia, przedyskutowaniu przedstawionych propozycji, wzięciu pod uwagę propozycji pracowników biblioteki oraz po akceptacji przez bibliotekę wypracowanej w ten sposób listy książek – szkoła przystąpiła do realizacji zakupów.