Flamenco

Flamenco

Nasza grupa udała się na wieczór flamenco. Jest to nieodłączna część kultury Andaluzji obejmująca muzykę, taniec, strój i zachowanie. W 2010 roku flamenco zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Klimat jaki panował podczas występu był bardzo wzniosły. Wszystkie rozmowy cichły, a oczy skupiały się na tancerce. Wszystkich pochłonęła muzyka.