Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły udała się do Pałacu w Pawłowicach na Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego połączonym z Forum Seniorów. Celem spotkania były obchody Roku 100-lecia Niepodległości Polski i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów.
Uczestnicy projektu ?Praktyka czyni mistrza? podzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z odbytej praktyki zawodowej w Hiszpanii.