Kolejna grupa praktykantów u Marszałka

Kolejna grupa praktykantów u Marszałka

Druga grupa logistyków biorących udział w projekcie „Praktyka czyni mistrza”, realizowanego ze środków POWER na zasadzie projektu Erasmus+, otrzymała certyfikaty Europass Mobilność od Marszałka Województwa Opolskiego.

Dokument ten służy do potwierdzenia okresu szkolenia, odbytego w innym kraju europejskim w ramach europejskich ścieżek kształcenia. W naszym przypadku była to praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie.