Praktyka zagraniczna 2023

Praktyka zagraniczna 2023

Praktyka zagraniczna 2023

W tym roku uczestnicy projektu Erasmus+ zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe w Pafos, na Cyprze, a druga w Malmo, w Szwecji.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik programista i technik ochrony środowiska podnoszą swoje kompetencje zawodowe. Praca w zagranicznych firmach wymaga od nich przełamania bariery językowej, zgranej pracy w międzynarodowym zespole, wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole. Wpływa to na podniesienie własnej samooceny i wzrostu pewności we własne możliwości.

Jednocześnie jest to ogromna szansa poznania innej kultury, zwyczajów i stylu życia. Dzięki temu stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na świat. Często też nawiązują kontakty zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości.