Studiuj z Erasmusem Opolu

Studiuj z Erasmusem Opolu

Studiuj z Erasmusem Opolu

Dzisiaj w ZSL-T odbyło się spotkanie STUDIUJ Z ERASMUSEM W OPOLU dla maturzystów szkół średnich z Kluczborka.

Jego celem było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i perspektyw, jakie zapewnia program Erasmus+.

Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia opolskie uczelnie zapewniają, mogli porozmawiać ze studentami oraz wziąć udział w debacie dotyczącej programu Erasmus+, który jest jedną z najbardziej inspirujących inicjatyw w dziedzinie edukacji i mobilności w Europie. Dzięki niemu młodzi ludzie mają szansę poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe doświadczenia oraz poznawać różne kultury i języki, co może znacząco wpłynąć na ich przyszłość zawodową i osobistą, a także jest wartością dodaną do przyszłego CV.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było inspirujące i że uczniowie podejmą decyzję o udziale w programie Erasmus, który otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości, które zapewnią zarówno Politechnika Opolska jak i Uniwersytet Opolski

Zaproszeni goście:

1. Pani Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

2. Pan Prorektor ds. rozwoju i finansów dr hab. Inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

3. Pani Halina Pilarz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu

4. Pani Aleksandra Zwarycz, Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

5. Pani Joanna Neugebauer, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Kluczborku

6. Pan Artur Nowak, Członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego

7. Pan Przemysław Krzywański, InnHub Erasmus Opole

8. Pani Sabina Kulej, Powiatowy Urząd Pracy

9. Pani Patrycja Jaros, Powiatowy Urząd Pracy