Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

List intencyjny  w sprawie współpracy pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu reprezentowaną przez Kanclerza – doktora Marcina Pawęska a Zespołem Szkół Licealno – Technicznych podpisano w grudniu 2016 roku.

Obie strony zawartego porozumienia wyraziły wolę nawiązania współpracy w zakresie wymiany i wykorzystywania doświadczeń i informacji o bieżących wydarzeniach w sektorze logistyki, transportu i spedycji oraz w organizacji wspólnych przedsięwzięć zarówno w Kluczborku jak i we Wrocławiu. Uczelnia zobowiązała się również do przekazywania naszej szkolnej bibliotece swoich publikacji naukowych, przeprowadzania warsztatów dla uczniów oraz zapewnienia nauczycielom bezpłatnego uczestnictwa w specjalistycznych konferencjach naukowych z dziedziny logistyki.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jest wiodącą na Dolnym Śląsku niepubliczną szkołą wyższą kształcącą menedżerów przygotowanych do zarządzania procesami logistycznymi, posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Dziękujemy za zaufanie i chęć współpracy.