Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Podsumowanie projektu podczas spotkania z rodzicami

Nadszedł czas podsumowań i wspomnień. Każdy uczestnik projektu śmiało może powiedzieć, że wrócił do kraju bogatszy o doświadczenie i to nie tylko zawodowe. Uczniowie podnieśli swoją samoocenę, nauczyli się lepiej współpracować w grupie, musieli pokonać tak częstą barierę językową oraz wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Swoje doświadczenia zawodowe, obowiązki i niezapomniane wspólne chwile zaprezentowali przed rodzicami i dyrekcją szkoły. Podczas spotkania otrzymali świadectwa ukończenia praktyk, gdzie opisane są ich umiejętności i kompetencje.