Wywiadówki 2019/2020

Wywiadówki 2019/2020

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi
24.09.2019

(wtorek)

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.

Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne).

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

dostosowanie wymagań

PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas

19.11.2019

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Psychoedukacja rodziców – „Stres jako nieodłączny towarzysz życia codziennego”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
03.12.2019

(wtorek)

Konsultacje dla rodziców.
14.01.2020 Wywiadówka semestralna. Poinformowanie o ocenach za I semestr. DZIEŃ OTWARTY dla rodziców. Nauczyciele i uczniowie przygotowują Dzień Otwarty (projekty należy zgłaszać do wicedyrektora do 18.12.2019 r.)
31.03.2020

(wtorek)

Wywiadówka śródroczna. Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Młodzież w obliczu sytuacji kryzysowej”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli
09.06.2020

(wtorek)

Wywiadówka informująca o przewidywanych ocenach końcowych. Psychoedukacja rodziców – „Uzależnienie od sieci jako współczesny problem młodzieży”. pedagog, psycholog – przygotowanie materiałów i przeszkolenie nauczycieli