wywiadówki

Wywiadówki 2019/2020

Data Ogólna tematyka spotkania Uwagi 24.09.2019 (wtorek) Spotkanie organizacyjne z rodzicami. Wybory do Rady Rodziców, przedstawienie programu wychowawczego klasy, wymagań edukacyjnych, programów nauczania, podręczników. Omówienie zasad prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”. Przekazanie informacji dotyczących matur (klasy maturalne). Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna dostosowanie wymagań PPP – pedagog, psycholog, wychowawcy klas 19.11.2019…