Terminy egzaminów

Egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji 19.06.2018 r.

Egzamin praktyczny:

w zawodzie technik logistyk

26.06.2018 r. – kwalifikacje A.30, A.31, A.32

w zawodzie technik informatyk

28.06 – 04.07.2018 r. – kwalifikacje E.12, E.13

27.06 – 28.06.2018 r. – kwalifikacja E.14

w zawodzie technik mechanik

22.06 – 04.07. 2018 r. – kwalifikacja M.17

27.06 – 28.06.2018 r. – kwalifikacja M.44