Ubezpieczenie Szkolne NNW w ZSL-T

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z InterRisk i wariant ubezpieczenia (pobierz) ze składką 50 zł.

 

Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony InterRisk Pan Rafał Adamski pod nr tel. 535 649 111  

Infolinia InterRisk: (22) 575 25 25 Od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt) w godzinach 7:00- 20:00

Tabela Uszczerbku  –  https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU.pdf

Warunki Umowy (informacje o produkcie) – https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020.pdf 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia – https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/Instrukcja_zgloszenia_roszczenia.pdf

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:  

– wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania pod adresem: https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki.pdf

– wypełnione przez placówkę oświadczenie dostępne w sekretariacie placówki

– kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na email:   szkody@intrerrisk.pl