Prezentacja Dobrych Praktyk – Warszawa, 25.05.2024r.

Prezentacja Dobrych Praktyk – Warszawa, 25.05.2024r.

Prezentacja Dobrych Praktyk – Warszawa, 25.05.2024r.

Podczas ogólnopolskiej konferencji w Warszawie pod hasłem „Międzynarodowe projekty VET w praktyce” pani Barbara Mazur podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc blok „Prezentacja Dobrych Praktyk”. Podczas jej wystąpienia zebrani dowiedzieli się jakie projekty są realizowane w naszej szkole, jakie cele należy zaplanować i jak je zrealizować. Spotkanie zakończyło się wieloma pytaniami do prowadzącej, co potwierdza, że takie konferencje są bardzo potrzebne i że wymiana doświadczeń jest nieoceniona.