Międzynarodowe projekty VET w praktyce

Międzynarodowe projekty VET w praktyce

Międzynarodowe projekty VET w praktyce

Podczas ogólnopolskiej konferencji w Warszawie pod hasłem „Międzynarodowe projekty VET w praktyce” pani Barbara Mazur podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc blok „Prezentacja Dobrych Praktyk”. Podczas jej wystąpienia zebrani dowiedzieli się jakie projekty są realizowane w naszej szkole, jakie cele należy zaplanować i jak je zrealizować. Spotkanie zakończyło się wieloma pytaniami do prowadzącej, co potwierdza, że takie konferencje są bardzo potrzebne i że wymiana doświadczeń jest nieoceniona.

Celem wydarzenia było zapoznanie z programami Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eTwinning, prezentacja inspirujących praktyk dot. edukacyjnych projektów międzynarodowych, poznanie możliwości i korzyści, jakie przynosi realizacja projektów międzynarodowych ze wsparciem unijnym i przekazanie praktycznej wiedzy związanej z koordynacją i zarządzaniem projektem realizowanym w synergii eTwinning – Erasmus+