30 stycznia 2023 r. w naszej szkole zostało podpisane porozumienie między Dyrektorem ZSL-T Piotrem Sitnikiem, a Dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego prof. Dawidem Siodłakiem.
Współpraca ma na celu:
• organizację pokazów, warsztatów, prezentacji o charakterze dydaktycznym i popularyzujących naukę z udziałem pracowników oraz uczniów i studentów,
• planowania kariery zawodowej,
• promocji kierunków kształcenia,
• podniesienie umiejętności laboratoryjnych uczniów.